MERA, Coral P

Sin definir
Enderezo: 
Rua do Xabre, 2 (Casa do Pobo) MERA
Poboación: 
15177 OLEIROS
Representante: 
Mª del Carmen Barros Barral
Teléfono: 
610-851894